Design or die havaintoja LAMKin muotoilun painoalan vuosijulkaisussa

Lahden ammattikorkeakoulu julkaisi ensimmäisen muotoilun painoalan TKI vuosijulkaisun juuri ennen joulua vuonna 2017. Julkaisuun on koottu erilaisten muotoiluun tavalla tai toisella kytkeytyvien julkisrahoitteisten hankkeiden kuvauksia. Mukana on myös Design or die kahdella artikkelilla.

Lehtori Noora Nylander käsittelee artikkelissaan muotoilupedagogiikka ja yksilön monivaiheista matkaa opiskelijasta ammattimuotoilijaksi. Artikkelin otsikko on:

How to enhance a design student’s personal journey while at the same time creating an understanding of how to use processes and tools.

Toinen Design or die -hankkeen tuotteena syntynyt artikkeli on Anu Raappanan ja Harri Kalliomäen tiimioppimista käsittelevä teksti. Artikkelissa kuvataan koulutuskokeilun tuottamia havaintoja tiimioppimisesta.

Artikkelit ovat osa Design or die -hankkeen tulosten ja havaintojen dokumentaatiota. Hankkeen aikana on käsitelty laajoja teemoja, kuten tuotteiden ja palvelujen myynti, IPR -oikeudet ja muotoilupedagogiikka. Lisäksi eri tavoin hankkeen aikana on keskusteltu muotoilun lisäarvosta esimerkiksi suurten yritysten strategisissa prosesseissa. Hanketoimijoiden haasteena on tuoda näkyviin kaikki se tekeminen, joka hankkeen aikana on tuottanut lisää tietoa, ymmärrystä ja intoa kehittää muotoilun toimialaa laajoissa yhteistyöverkoissa sekä lisätä muotoilun koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeiden kanssa. Mukana hankkeessa on tähän mennessä ollut yrityksiä, yhteisöjä, opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia.

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu on osoitteessa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139788/LAMK_2017_34.pdf?sequence=1&isAllowed=y