Oulu Fab Lab – Design Challenge

Lapin yliopisto toteutti Oulussa koulutuskokeilun, jossa eri alojen opiskelijat Lapin ja Oulun yliopistoista valtasivat kolmeksi päiväksi Oulun yliopiston Fab Lab -tilat ja hyödynsivät prototypoinnin työkaluja jännittävässä suunnitteluhaasteessa. Tässä työpajassa törmäytettiin monialaista osaamista ja uusinta teknologiaa.

Osallistuminen oli innostunutta ja tarjosi hyvät olosuhteet koulutuskokeilun toteuttamiseen. Koulutuskokeilujen tuottaman tiedon avulla halutaan uudistaa ja monialaistaa muotoilukoulutuksen toteuttamisen tapoja ja parantaa koulutuksen osuvuutta vastaamaan paremmin yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeita. Kokeilut tarjoavat osallistujille myös tietoa ja osaamista monialaisten innovaatioprosessien fasilitoinnista ja johtamisesta. Työpaja tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uusiin ajattelutapoihin kansainvälisessä Fab Lab – työympäristössä. Ryhmässä tekeminen oli innostunutta ja kokemuksena korvaamaton harjoitus ammatilliseen työskentelyyn.

Oulussa toteutetun kokeilun tuloksena syntyi innovatiivisia sovelluksia liittyen tekniikkaan, jonka avulla hyödynnetään kasveista saatavaa uusiutuvaa sähköenergiaa. Lopputulokset ovat nähtävissä Oulun yliopiston Tellus Innovation Areenan -tiloissa.

Oulu Fab Lab – Design Challenge toteutettiin 8.-10.11.2017

Kirjoittajat: Ville Määttänen ja Petri Salo, Anu Raappana