Kohti laaja-alaista ja poikkitieteellistä muotoilukoulutusta

 

Design or die -hankkeen erilaiset kokeilut ovat tuottaneet ideoita ja ajatuksia muotoilututkimuksen ja -koulutuksen sisältöjen kehittämiseen. Erityisesti keskusteluissa ja kokeilujen arvioinneissa ovat nousseet esille koulutuksen laaja-alaistaminen ja poikkitieteellisyyden lisääminen koulutuksen eri osa-alueisiin. Nämä havainnot huomioiden Työ- ja elinkeinoministeriön Muotoile Suomi -ohjelman väliarviointi on mielenkiintoista luettavaa.

Raportissa todetaan muun muassa, että muotoilu terminä on haastava, koska se etenkin Suomessa se ohjaa ajatukset perinteiseen tuotemuotoiluun. Ei tuotemuotoilu mihinkään katoa. Sillä on vahva, perinteinen rooli suomalaisessa muotoilutoiminnassa. Rinnalle on kuitenkin noussut laaja-alainen muotoiluajattelu ja muun muassa poikkitieteellisyyteen liittyvä muotoilijan vuorovuovaikutus- ja fasilitointiosaaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamassa raportissa todetaan, että yksittäisten taitojen lisäksi koulutuksenjärjestäjien keskeisenä tehtävänä nähdään myös uudenlaisen ajattelu- ja lähestymistavan opettaminen. Opiskelijoita tulisi opinnoissa altistaa asioiden vaikutusten ymmärtämiselle ja merkitysten ymmärtämiselle. Juuri tätä tehdään Design or die -hankkeen erilaisissa monialaisissa koulutuskokeilussa. Ne toivottavasti vievät opiskelijat ympäristöihin, joihin heillä ei ole muuten pääsyä tai heille ei ole luontevaa sinne hakeutua.

Muotoiluopetuksen tulee edelleen kehittää vuoropuhelua tekniikan, liiketalouden ja humanististen alojen kanssa. Muuttuva muotoilutyö on teema, joka on noussut Design or die -hankkeessa esille useissa eri yhteyksissä. Digitalisaation ja robotisaation värittämässä työelämässä muotoilu nähdään monessa roolissa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön Muotoile Suomi -ohjelman väliraportti löytyy osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160394/TEMrap_33_2017_verkkojulkaisu.pdf

Kirjoittaja: Anu Raappana