Hanke tiiviinä pakettina

Design or die on laaja hanke, jonka kuvaaminen yhdessä paketissa on haastavaa. Teollisen muotoilun opiskelija Sini Roine Lamkista otti haasteen vastaan ja lähti koostamaan hankkeen aineistosta videota. Lopputulos on nyt nähtävillä:

https://www.youtube.com/watch?v=ptnlnLwtQcg

Videon lisäksi hankkeen toimintaa ja tuloksia on kuvattu muutamisssa niin sanotuissa miniseminaareissa sekä kohderyhmästä riippuen pienissä tietoiskuissa tai vuorovaikutukseen perustuvissa tapahtumissa. Kokemuksemme pienten tiedonlevitykseen tähtäävien tapahtumien järjestämisestä ovat hyviä. Olemme myös itse oppineet näissä tilaisuuksissa uutta ja saaneet ikään kuin lisää kerroksia Design or dien tulosten päälle.

Loppuraportointi on käynnissä ja vielä tänä vuonna tulee hankkeen toimintaa ja tuloksia kuvaava julkaisu.