Monialainen hackathon kokoaa laajasti asiantuntemusta yhteen

Design or die -hanke pääsi mukaan suunnittelemaan ja seuraamaan monialaisen hackathonin toteuttamista. Yksi hankkeen tulosten näkökulmasta on muotoiluosaamisen tuoma lisäarvo ideointiin ja idean jalostamiseen. Tässä tapauksessa hackathon on fasilitoitu tapahtuma, jonka tavoitteena on tarjota opiskelijoille haastava pulma ratkaistavaksi ja toisaalta mahdollisuus kokeilla työskentelyä monialaisesti aitoa työympäristöä simuloiden.

LAMK Hackathon etsii joulukuussa uusia ideoita toimeksiantajayritykselle ikääntyville suunnattujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Toimeksiantaja on päijäthämäläinen yritys, jonka toiminnassa konkretisoituvat muun muassa kiertotalouden periaatteet. Toimeksianto mahdollistaa aidon monialaisen ja laaja-alaisen pohdinnan ja tuotekehityksen: ikääntyneiden elämänlaatu, kotona asuminen, itsemääräämisoikeus, toimintakyky ja siihen yhdistyvät tekniset ja muotoilulliset ratkaisut. Pohdittavaa riittää niin muotoilun, tekniikan, liiketalouden kuin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Fasilitaattoreita on myös mukana kaikilta LAMKin koulutusaloilta.

 

LAMK Hackathonin periaate on, että kehitetty ratkaisu kuvataan kirjallisessa raportissa. Raporttia täydennetään ja havainnollistetaan loppuseminaarissa esitettävässä presentaatiossa. Kuvauksessa on yksilöitävä ja kuvattava ongelma, johon ratkaisussa pureudutaan. On myös selkeästi kuvattava tunnistetut ratkaisun terveyttä, hyvinvointia tai toimintakykyä edistävät vaikutukset sekä selostettava ketkä kaikki niistä hyötyvät ja miten.

Hackathon toteutetaan 13.12. kello 9-21. Tuloksista blogissa hackathon jälkeen.

Kirjoittaja: Anu Raappana