Design or die esillä Kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä

Kasvatustieteen päivät 2017 keräsi suuren joukon opetuksen ja koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita tutkijoita, opettajia ja kehittäjiä Rovaniemelle marraskuun lopulla. Design or die – luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä osallistui päiviin omalla esityksellään. Esityksessä käsiteltiin hankkeen aikana toteutettujen koulutus- ja yritysyhteistyökokeilujen tuottamaa tietoa ja osaamista.

Yritysyhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella autenttisissa oppimisympäristöissä ja luoda
verkostoja työelämään jo opintojen aikana. Yritysyhteistyö mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen
paikallisen yhteisön ja ympäristön tutkimiseen ja kehittämiseen opintojen aikana. Muotoilukoulutus on
murroksessa yhteiskunnallisten muutosten seurauksensa. Erityisiä haasteita muotoilukoulutuksessa on
tuotteiden kysynnän lasku ja tarve suunnata muotoiluosaamista kohti konsultti‐ ja palvelutoimintaa. Lisäksi merkittäviä muutostekijöitä muotoilijan toimintaympäristössä ovat muiden alojen tapaan digitalisaatio,
robotisaatio ja tekoälyn kehittyminen. On ajateltu, että haasteisiin voidaan vastata tuomalla yritykset ja
työelämä tiiviimmin osaksi opiskelijan opintopolkua.

Esitys herätti keskustelua: mitä on hyvä yritysyhteistyö? Mitä hyötyä opiskelijalle on yritysyhteistyöstä? Miten yritysyhteistyö muokkaa opiskelijan opintopolkua? Entä miten opettajan rooli muuttuu yritysyhteistyössä?

Näihin kysymyksiin Design or die ei ehtinyt antaa vastausta 20 minuutin esityksen aikana. Keskustelu jatkuu, yhteystietoja vaihdettiin ja uusia mahdollisuuksia jalkauttaa hankkeen tuloksia löytyi yllättäviltäkin tahoilta. Muotoilun menetelmät ja tapa opettaa kiinnostaa eri oppilaitoksissa ja muotoiluosaaminen nähdään lisäarvona monessa eri kontekstissa.

Kirjoittaja: Anu Raappana