Muotoilun ajankohtaiset terveiset Montrealista: Indigenous design

World Design Summit järjestettiin tänä vuonna Montrealissa Kanadassa. World Design Summit kokoaa yhteen muotoilualan toimijoita ympäri maailman. Summitin yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta muotoilun mahdollisuuksista tuottaa ratkaisuja globaaleihin, kaikille yhteisiin haasteisiin.

You’ll find me at the World Design Summit because the world is facing complex challenges. The more complex the problem, the more the need for synthesis; if there is any power in Design, that’s the power of synthesis. (Alejanro Lejandro Aravena —  WDS Congress Keynote and 2016 Pritzker prize winner  https://worlddesignsummit.com/congress/ )

World design Summit 2017 vierailun kiinnostavin teema oli Indigenous design. Sen voi kääntää esimerkiksi tarkoittamaan alkuperäis- tai natiivikansojen ottamista osaksi muotoilua. Viime aikoina Suomessa on erityisesti muodin ja kauneuden saralla kohuttu alkuperäiskansojen symbolien käytön epäeettisyydestä. Esimerkiksi missien intiaanipäähineet ja niiden käyttökontekstin epäpyhyys verrattuna alkuperäiseen merkitykseen on aiheuttanut saamelaisyhteisön paheksuntaa.

Kanadassa sorrettu ja laiminlyöty alkuperäiskansojen historia ja kulttuuri on iso aihe. Siitä puhutaan suurella häpeällä muotoiluyhteisössä. On syntynyt selkeä tahtotila korjata tilanne co-designin ja osallistavan muotoilun keinoin. Kanadassa aiheeseen suhtaudutaan nöyryydellä ja eri toimijoilla on vahva tahto parantaa historian haavoja ja tuoda alkuperäiskansojen arvot ja kulttuurit näkyväksi osaksi yhteiskuntaa uudelleen.

Yhtenä osana World Design Summitia järjestetään arkkitehtuurin näyttely. Se esittelee kulttuuri- ja koulutuskeskusprojekteja, joissa suunnittelussa on huomioitu alkuperäiskulttuurin sekä paikallisen ympäristön ehdot. Näiden kohteiden suunnittelu on täynnä hienolla pieteetillä toteutettua alkuperäistä symboliikka. Näyttelyn vaikuttavin osa oli EVOQ arkkitehtien sekä Native Montrealin konsepti ”Speech silencing arms / Place d’armes”.

Speech silencing arms rakentuu Sir Maisonneuven patsaan ympärille. Maisonneuve, ranskalainen upseeri ja Montrealin perustaja on osa Kanadan valloittajahistoriaa. Hän saapui kutsumatta Montrealin alueelle, joka tuolloin kuului 11 alkuperäiskansalle. Nyt valloittajapatsaan ympärille on suunniteltu kehä puhekepeistä eli ”talking stick”, joiden myötä alkuperäiskansat ( Montrelin ”new comer nation” kahdentenatoista mukaan lukien) kutsuvat Maisonneuven tervetulleeksi omin ehdoin. Konseptissa jokaisen kansan edustajataiteilija suunnittelee puhekeppiin omasta kansastaan kertovaa symboliikkaa sekä audiota.

Itsensä näkyväksi tekeminen Montrealissa merkitse alkuperäiskansoille oman äänen uudelleen löytämistä. Talking stick on osa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen perinnettä. Talking stick antaa sitä kantavalle henkilölle ryhmässä luvan puhua.

Tämän kaltaiset esimerkit varmasti vakuuttavat kuinka ”indigenous design” voidaan tuoda ihmisten arkeen loukkaamatta uusien tai alkuperäisten kansojen oikeuksia. Co-design ja se, että muotoilija hiljaisen tarkkailijan roolissa osallistuu yhdessä alkuperäisten kansojen kulttuurien edustajien kanssa suunnitteluun, on tässä tulevaisuudessa suuressa roolissa.

Kuva: Teos “Speech Silencing arms”, EVOQ architects & Native Montreal, 2017

Kirjoittaja: Noora Nylander, lehtori Lahden ammattikorkeakoulu