Koulutuskokeilujen antia muotoilun koulutuksen kehittämiseen

Koulutuskokeilujen avulla on pyritty rakentamaan sellaisia kokonaisuuksia, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden opiskella autenttisissa oppimisympäristöissä ja toisaalta auttavat hahmottamaan muotoilun koulutuksen muutosta. Kokeiluissa yhdistyy jotakin uutta ja jotakin vanhaa.

Merkittäviä muutostekijöitä muotoilijan toimintaympäristössä ovat muiden alojen tapaan digitalisaatio, robotisaatio ja tekoälyn kehittyminen. On ajateltu, että tuomalla yritykset ja työelämä tiiviimmin osaksi opiskelijan opintopolkua. Design or die –hankkeessa (ESR) on toteutettu useita koulutuskokeiluja, joissa muotoilukoulutuksen vakiintuneita käytäntöjä on muutettu vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksi tarkastelun näkökulma on yritysyhteistyön mahdollistamat työelämävalmiuksia lisäävät opintopolut. Tavoitteena on löytää sellaisia toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla lisätään muotoilijan työelämävalmiuksia, yrittäjyysvalmiuksia sekä vaikutetaan opintojen aikana joustavan ammatti-identiteetin muodostumiseen.

Osana koulutuskokeiluja on kerätty aineistoa haastatteluin, kyselyin sekä opiskelijoiden tuottamien oppimispäiväkirjojen muodossa. Aineistosta on havaittavissa, että hyvin suunnitellut ja toteutetut, opiskelijan itseohjautuvuutta tukevat yritysyhteistyöprojektit osana opiskelijan opintopolkua lisäävät opiskelijat kiinnostusta yrittäjyyteen, mahdollistavat ammattiin valmistuvalle vaihtoehtoisia rekrytointipolkuja ja tarjoavat myös opettajalle mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. Opettajien kokemuksia ja havaintoja on kerätty esimerkiksi tiimioppimiseen liittyen. Haasteina on havaittu muun muassa oppilaitosympäristön kankeus erilaisten opiskelijalähtöisten yritysten kanssa yhteistyössä tehtävien kokeilujen toteuttamisessa.

 

Kirjoittaja: Anu Raappana